Smitta

 

Medicin och behandling mot herpes och könsherpes

 
Könsherpes är en virusinfektion som orskas av viruset herpes simplex. Så många som 80% av Sveriges befolkning tros vara smittade eller bärare av viruset. Det är bara en variant av viruset som normal angriper underlivet, denna herpesstam kallar man normal typ 2 eller herpes genital. Ca 2,5 miljoner personer tros vara bärare av typ 2 herpes i Sverige men enbart ca 600000 av dessa utvecklar klassiska symtom som sår och blåsor i underlivet.

Så smittas du av könsherpes
Normalt smittas man via sin partner under samlag. Viruset är mycket smittsamt vid direkt hudkontakt och därför är just samlag ett utmärkt tillfäller för viruset att sprida sig. Det finns även teoretisk risk att smittas av herpes typ 2 genom att dela dushhandduk eller tex underkläder. Det ska dock tilläggas att viruset dör mycket snabbt när det lämnar kroppen, därför är sannolikheten att smittas på annat sätt än via direkt hudkontakt låg.

Kondom skyddar dåligt mot könsherpes
Det finns bara ett sätt att skydda sig mot att smittas och det är att undvika hudkontakt med smittat kön eller underliv. Kondom täcker bara en begränsad del av penis och därför kan smittan överföras även om kondomen täcker hudmoråde som har herpessår. Kondom är dock ett bättre skydd än att inte skydda sig överhuvudtaget.

Skyddar kondom mot könsherpes

Vätskande blåsor och sår smittar mest
Under den period av sjukdomsförloppet som herpessåren bildar blåsor och sårvätska är sjukdomen mest smittosam. Sårvätskan kommer i kontakt med oskyddad hud och på detta sätt överförs viruset. Man bör vara mycket försiktig med sårtvätska och noga med hygienen, detta även för att man kan förvärra ett herpesutbrott så att det får stort sårutvecklingsområde i underlivet och bli svårläkt.

Så börjar en infektion av könsherpes
Ca 25% av de som smittats med viruset utvecklar symtom på smitta, detta ofta ett par veckor efter första smittotillfället. Symtomen börjar med ont i lymfkörtlar i ljumskar och ofta feber och nedsatt allmäntillstånd. Några dagar därefter börjar sveda och brännande känsla på de delar i underliv som kommer att utveckla sår och herpesblåsor. Blåsor uppstår och fylls med vätska, dessa sprickor efter ca 1-3 dagar och man får ett stort ömmande sår, ofta någon cm i diameter. Såret fortsätter att vätska sig ytterligare några dagar och läker därefter ut på ca 1-2 veckor.

De flesta smittade har inga symtom
En anledning till att herpes är så utbrett är att bara ca 25% av virusbärarna visar symtom. Trots detta kan man som symtomlös bärare av viruset smitta andra personer, trots att man inte bildar sår eller sårvätska.