Kvinnor och könsherpes

 

Medicin och behandling mot herpes och könsherpes

 
Könsherpes är den vanligaste kroniska könssjukdomen i vårt land och så många som ca 1,2 miljoner svenska kvinnor tros bära på könsherpesviruset herpes simplex. Könsherpes (typ 2) ger bara symtom hos ca 25% av de smittade kvinnorna vilket innebär att det finns ca 300000 kvinnor i Sverige vilka regelbundet har herpesutslag i  sitt underliv.

Herpesutbrotten återkommer regelbundet
Könsherpesutslag brukar återkomma ca 3-4 ggr/år för individer som är smittade inom de senaste ca1-5 åren. Därefter kommer utslagen allt mer sällan, ca 1ggr/år. För personer som varit smittade under många decennier brukar utslag dyka upp enbart i samband med solsemestrar och nedsatt allmäntillstånd. Att bota herpes är inte möjligt men man kan behandla med läkemedel som lindrar symtom samt förebygger herpesutbrott, det finns speciella antivirala läkemedel som utvecklats särskilt för herpesviruset.

Immunförsvaret avgör dina herpessymtom
Könsherpes och herpesviruset generellt smittar både män och kvinnor och inget av könen har en särskild benägenhet att bli smittade eller undvika infektion av viruset. Alla kan bära på viruset men i likhet med många andra virusinfektioner visar inte alla infekterade symtom som de klassiska blåsorna eller såren. Varför man kan vara en bärare av viruset och vara symtomlös har med immunförsvaret att göra. Vissa av oss är av naturen helt enkelt rustade för att hantera vissa virusangrepp och viruset hålls under kontroll konstant av immunförsvaret.

Symtom på kvinnor som smittad av könsherpes
Normalt är att man efter ca två veckor efter första smittotillfället börjar få symtom. Smittan överförs nästan uteslutande via samlag med infekterad person som har herpessår i underlivet. Dock kan man även smittas av individ som är smittad utan sår.

Könsherpes

könsherpes kvinna

Första utbrottet brukar börja för kvinnor med ömma ljumskar och lite feberkänsla i kroppen, man känner sig allmänt krasslig någon dag eller två. Ofta runt slidöppningen svider det och gör ont. Ibland kan man känna någon liten kula under huden där såret ska komma. Efter några dagar uppstår en vätskefylld blåsa, normalt runt slidöppningen. Smärtan kan vara ganska ordentlig och just i sårbildningsfasen som värst. Blåsan brister efter någon dag och vätskar sig. Ett sår bildas vilket läcker sårvätska regelbundet under ca 3-7 dagar innan det börjar läka. Under fasen med läckande sårvätska är man särskilt benägen att smitta personer som kommer i direkt hudkontakt med färsk sårvätska. Efter ca två veckor efter att infektionen startade bruka man vara nästan helt läkt.