VZV Vattkoppor – (Varicella zostervirus)

Vattkoppor är en känd barnsjukdom som orsakar en hudinfektion med vätskefylda blåsor (varicellae). Generellt kan sägas att ju yngre man är när man drabbas dessto lindrigare blir sjukdomsförloppet.

Släkt med herpes
Vattkoppor tillhör samma kategori som herpes simplex viruset. Släktskapet mellan de båda virusen är mycket nära med vissa undantag. VZV utvecklar nästan alltid symtom hos infekterad medans de flesta smittade av HSV (Herpes simplex) inte visar några som helst symtom. Vattkoppor smittar både via luft och kontakt till skillnad mot HSV som smittar unbart via direktkontakt.

Vattkoppor samma virus som Bältros
VZV lagras i kroppen efter att man blivit frisk från sina vattkoppor. Många år senare kan man insjukna på nytt i viruset men med andra symtom. En person med bältros kan smitta en annan person med vattkoppor men inte med bältros.