Herpes typ 2 (HSV 2)

Herpes typ 2 är en av två varianter av HSV (Herpes Simplex Virus). Viruset kallas även för HSV-2 och skiljer sig lite från HSV-1. Den kallas även för könsherpes eller genital herpes och räknas som en ofarlig virusinfektion. Genital herpes brukar även räknas som en könssjudom men omfattas inte av smittskyddslagen.

Smitta och symtom
HSV-2 är ett mycket smittsamt och överförs genom kontakt. Sexuellt umgänge är det vanligaste sättet att smittas på eftersom HSV-2 främst angriper underlivet, könsorgan samt runt anus. Viruset räknas ha hög smittorisk. Har du en gång smittats stannar viruset i kroppen permanent.

Efter smitta drabbas många av en så kallad primärinfektion som brukar innebära herpesutslag på och runt könsorganen eller anus. I samband med primärinfektionen kan vissa uppleva smärta i ljumskar eller lite feber. Alla som smittas upplever inte en primärinfektion eller uppvisar några som helst symtom, men kan fortfarande för smitta andra.

Kan bryta ut när helst
Eftersom viruset ligger i kroppen hela tiden kan det bryta med jämna mellanrum. De flesta utbrott inträffar när kroppen eller immunförsvaret är försvagat. Viruset orsakar flest utbrott de första fem till åren efter smittotillfället, efter denna period är utbrott sällsynta.