Herpes typ-1 (HSV-2)

Herpes typ 1 är en variant av herspesvirus som även kallas Herpes Simplex Virus(förkortat HSV). Det finns två huvudsakliga typer av herpes, typ 1 och typ 2. Herpes typ 1 kallas även för HSV-1 och den vanligaste varianten av herpes.

Smitta och symtom
HSV-1 är en virusinfektion och smittar via kroppsvätskor och slemhinnor, framförallt via saliven. Efter smitta inträffat kan drabbade personer uppvisa symtom via en så kallad primärinfektion. Symtom visas ofta som munsår eller vätskefyllda blåsor i munnen samt på eller runt läppar. Herpes typ 1 drabbar främst munnen men kan i sällsynta fall drabba andra kroppsdelar.

Efter smitta stannar viruset i kroppen även efter eventuella symtom eller besvär har försvunnit och kan blossa upp igen. Det går inte att bota infektionen men det går att förhindra utbrott.

Är väldigt vanligt
Herpes typ 1 är en väldigt utbrett infektion, det uppskattas att ungefär 80% av Sveriges befolkning är smittade. Det är dock inte alla som uppvisar symtom, många smittade har aldrig upplevt några besvär eller symtom. En smittad person kan dock smitta andra även om de själva inte uppvisar symtom eller har besvär.