Herpes simplex virus typ 1-8

När man talar om herpes känner de flesta till mun och könsherpes, dvs typ 1 och 2. Det finns dock en hel del fler medlemmar i familjen. Herpes-familjen av virus innehåller hela 8 olika virus som kan smitta människor. Virusen är kända som HHV1-HHV8 (HHV=Human herpes virus).

Humant herpesvirus 1
HHV1 är också känt som herpes simplex virus 1 (HSV1). Det är den typiska orsaken till munsår runt munnen. HHV1 kan också leda till infektion i könsorganet som orsakar könsherpes vanligen genom oral-genital kontakt, såsom vid oralsex. HHV1-infektioner är smittsamma och sprider vanligtvis från hud till hud.

Humant herpesvirus 2
HHV2 kallas också herpes simplex virus 2 (HSV2). Det orsakar vanligtvis genital (köns) herpes. Det kan också orsaka sår i ansiktsområdet. Liksom HHV1 är HHV2-smittan smittsam och sprids genom hudkontakt. Huvudvägen för överföring sker genom sexuell kontakt. Utanför kroppen är smittorisken liten då viruset bara överlever mycket kort tid.

Humant herpesvirus 3
HHV3 kallas också varicella-zostervirus. HHV3 orsakar vattkoppor. Det kan också orsaka en en välkänd virusinfektion i huden som kallas herpes zoster eller bältros. Bältros uppstår när sovande varicella-zostervirus från en inledande infektion av vattkoppor blir reaktiverad, detta ofta långt senare i livet hos virusvärden. Liksom sin släkting, HHV1 gillar herpes zoster att infektera hudceller och nervceller. Bältros är en smärtsam och utdragen hudinfektion som ofta drabbar äldre människor. Vanligt är att utslagen sätter sig runt midjan därav namnet bältros.

Humant herpesvirus 4
HHV4 är också känt som Epstein-Barr-viruset. Det är den främsta orsaken till infektiös mononukleos, eller ”mono” – ”kyssande sjukdom”. Det är en smittsam infektion och överförs genom saliv. Hosta, nysa eller dela matredskap med en smittad person kan överföra viruset från en person till en annan.

Humant herpesvirus 5
HHV5 är det officiella namnet på cytomegalovirus (CMV). CMV är också en orsak till köretelfeber (mononukleos). Hos människor med hälsosamma immunsystem kan viruset inte orsaka några symtom. CMV kan överföras genom sexuell kontakt, amning, blodtransfusioner och övrig direktkontakt mellan blod/sår. CMV-infektion är en av de svåraste komplikationerna som är vanligt vid aids. Det kan leda till diarré, allvarliga synproblem, inklusive blindhet, infektioner i mag och tarmar, och till och med dödsfall.

Humant herpesvirus 6
HHV6 är ett nyligen observerat virus som finns i blodcellerna hos några patienter med olika sjukdomar. Det orsakar bland annat roseola, en virussjukdom som orsakar hög feber och hudutslag hos små barn, ofta runt tre årsåldern.

Humant herpesvirus 7
HHV7 observeras även relativt nyligen och är nära relaterat till HHV6. Liksom andra herpesvirus är HHV6 och HHV7 så vanliga att det mesta av mänskligheten har infekterats någon gång, vanligtvis tidigt i livet. HHV7 kan också orsaka roseola, men det är ännu inte klarlagt vilka andra kliniska effekter som detta virus orsakar.

Humant herpesvirus 8
HHV8 upptäcktes nyligen i tumörerna som kallas Kaposi sarkom (KS). Dessa tumörer finns hos personer med AIDS och är annars mycket sällsynta. KS bildar purpur tumörer i huden och andra vävnader hos vissa människor med AIDS. HHV8 kan också orsaka andra cancerformer, inklusive vissa lymfom (lymfkörtelcancer) associerade med AIDS. Det faktum att denna typ av cancer orsakas av ett virus kan förklara varför de tenderar att inträffa hos personer med AIDS när deras immunförsvar är satt ur spel, som tex hos personer med AIDS.

Källa:
medbroadcast.com – infection herpes-virus