Vad är ett antikroppstest för genital herpes?

SVAR
Antikroppar är proteiner som tillverkas av ditt immunsystem och som finns i blodet som svar på en infektion. Vid antikroppstestning läggs en lösning som innehåller en viss typ av antikroppar och ett fluorescerande färgämne till provet av celler. Om viruset är närvarande i provet syns detta med hjälp av färgämnet när man använder ett särskilt microskop för ändamålet.