Hur diagnostiseras könsherpes?

SVAR
Herpes och forskning
Din läkare kan diagnostisera genital herpes genom visuell inspektion om utbrottet är typiskt och genom att undersöka ett prov från såren. Men HSV-infektioner kan vara svåra att diagnostisera särskilt mellan utbrott och utan tydliga symtom. Blodprov som upptäcker HSV-1 eller HSV-2-antikroppar kan vara till hjälp när patienten inte visartydliga herpessymtom.