Herpes simplex virus typ 1-8

När man talar om herpes känner de flesta till mun och könsherpes, dvs typ 1 och 2. Det finns dock en hel del fler medlemmar i familjen. Herpes-familjen av virus innehåller hela 8 olika virus som kan smitta människor. Virusen är kända som HHV1-HHV8 (HHV=Human herpes virus).

Humant herpesvirus 1
HHV1 är också känt som herpes simplex virus 1 (HSV1). Det är den typiska orsaken till munsår runt munnen. HHV1 kan också leda till infektion i könsorganet som orsakar könsherpes vanligen genom oral-genital kontakt, såsom vid oralsex. HHV1-infektioner är smittsamma och sprider vanligtvis från hud till hud.

Humant herpesvirus 2
HHV2 kallas också herpes simplex virus 2 (HSV2). Det orsakar vanligtvis genital (köns) herpes. Det kan också orsaka sår i ansiktsområdet. Liksom HHV1 är HHV2-smittan smittsam och sprids genom hudkontakt. Huvudvägen för överföring sker genom sexuell kontakt. Utanför kroppen är smittorisken liten då viruset bara överlever mycket kort tid.

Humant herpesvirus 3
HHV3 kallas också varicella-zostervirus. HHV3 orsakar vattkoppor. Det kan också orsaka en en välkänd virusinfektion i huden som kallas herpes zoster eller bältros. Bältros uppstår när sovande varicella-zostervirus från en inledande infektion av vattkoppor blir reaktiverad, detta ofta långt senare i livet hos virusvärden. Liksom sin släkting, HHV1 gillar herpes zoster att infektera hudceller och nervceller. Bältros är en smärtsam och utdragen hudinfektion som ofta drabbar äldre människor. Vanligt är att utslagen sätter sig runt midjan därav namnet bältros.

Humant herpesvirus 4
HHV4 är också känt som Epstein-Barr-viruset. Det är den främsta orsaken till infektiös mononukleos, eller ”mono” – ”kyssande sjukdom”. Det är en smittsam infektion och överförs genom saliv. Hosta, nysa eller dela matredskap med en smittad person kan överföra viruset från en person till en annan.

Humant herpesvirus 5
HHV5 är det officiella namnet på cytomegalovirus (CMV). CMV är också en orsak till köretelfeber (mononukleos). Hos människor med hälsosamma immunsystem kan viruset inte orsaka några symtom. CMV kan överföras genom sexuell kontakt, amning, blodtransfusioner och övrig direktkontakt mellan blod/sår. CMV-infektion är en av de svåraste komplikationerna som är vanligt vid aids. Det kan leda till diarré, allvarliga synproblem, inklusive blindhet, infektioner i mag och tarmar, och till och med dödsfall.

Humant herpesvirus 6
HHV6 är ett nyligen observerat virus som finns i blodcellerna hos några patienter med olika sjukdomar. Det orsakar bland annat roseola, en virussjukdom som orsakar hög feber och hudutslag hos små barn, ofta runt tre årsåldern.

Humant herpesvirus 7
HHV7 observeras även relativt nyligen och är nära relaterat till HHV6. Liksom andra herpesvirus är HHV6 och HHV7 så vanliga att det mesta av mänskligheten har infekterats någon gång, vanligtvis tidigt i livet. HHV7 kan också orsaka roseola, men det är ännu inte klarlagt vilka andra kliniska effekter som detta virus orsakar.

Humant herpesvirus 8
HHV8 upptäcktes nyligen i tumörerna som kallas Kaposi sarkom (KS). Dessa tumörer finns hos personer med AIDS och är annars mycket sällsynta. KS bildar purpur tumörer i huden och andra vävnader hos vissa människor med AIDS. HHV8 kan också orsaka andra cancerformer, inklusive vissa lymfom (lymfkörtelcancer) associerade med AIDS. Det faktum att denna typ av cancer orsakas av ett virus kan förklara varför de tenderar att inträffa hos personer med AIDS när deras immunförsvar är satt ur spel, som tex hos personer med AIDS.

Källa:
medbroadcast.com – infection herpes-virus

Herpes typ 2 (HSV 2)

Herpes typ 2 är en av två varianter av HSV (Herpes Simplex Virus). Viruset kallas även för HSV-2 och skiljer sig lite från HSV-1. Den kallas även för könsherpes eller genital herpes och räknas som en ofarlig virusinfektion. Genital herpes brukar även räknas som en könssjudom men omfattas inte av smittskyddslagen.

Smitta och symtom
HSV-2 är ett mycket smittsamt och överförs genom kontakt. Sexuellt umgänge är det vanligaste sättet att smittas på eftersom HSV-2 främst angriper underlivet, könsorgan samt runt anus. Viruset räknas ha hög smittorisk. Har du en gång smittats stannar viruset i kroppen permanent.

Efter smitta drabbas många av en så kallad primärinfektion som brukar innebära herpesutslag på och runt könsorganen eller anus. I samband med primärinfektionen kan vissa uppleva smärta i ljumskar eller lite feber. Alla som smittas upplever inte en primärinfektion eller uppvisar några som helst symtom, men kan fortfarande för smitta andra.

Kan bryta ut när helst
Eftersom viruset ligger i kroppen hela tiden kan det bryta med jämna mellanrum. De flesta utbrott inträffar när kroppen eller immunförsvaret är försvagat. Viruset orsakar flest utbrott de första fem till åren efter smittotillfället, efter denna period är utbrott sällsynta.

Herpes typ-1 (HSV-2)

Herpes typ 1 är en variant av herspesvirus som även kallas Herpes Simplex Virus(förkortat HSV). Det finns två huvudsakliga typer av herpes, typ 1 och typ 2. Herpes typ 1 kallas även för HSV-1 och den vanligaste varianten av herpes.

Smitta och symtom
HSV-1 är en virusinfektion och smittar via kroppsvätskor och slemhinnor, framförallt via saliven. Efter smitta inträffat kan drabbade personer uppvisa symtom via en så kallad primärinfektion. Symtom visas ofta som munsår eller vätskefyllda blåsor i munnen samt på eller runt läppar. Herpes typ 1 drabbar främst munnen men kan i sällsynta fall drabba andra kroppsdelar.

Efter smitta stannar viruset i kroppen även efter eventuella symtom eller besvär har försvunnit och kan blossa upp igen. Det går inte att bota infektionen men det går att förhindra utbrott.

Är väldigt vanligt
Herpes typ 1 är en väldigt utbrett infektion, det uppskattas att ungefär 80% av Sveriges befolkning är smittade. Det är dock inte alla som uppvisar symtom, många smittade har aldrig upplevt några besvär eller symtom. En smittad person kan dock smitta andra även om de själva inte uppvisar symtom eller har besvär.

VZV Vattkoppor – (Varicella zostervirus)

Vattkoppor är en känd barnsjukdom som orsakar en hudinfektion med vätskefylda blåsor (varicellae). Generellt kan sägas att ju yngre man är när man drabbas dessto lindrigare blir sjukdomsförloppet.

Släkt med herpes
Vattkoppor tillhör samma kategori som herpes simplex viruset. Släktskapet mellan de båda virusen är mycket nära med vissa undantag. VZV utvecklar nästan alltid symtom hos infekterad medans de flesta smittade av HSV (Herpes simplex) inte visar några som helst symtom. Vattkoppor smittar både via luft och kontakt till skillnad mot HSV som smittar unbart via direktkontakt.

Vattkoppor samma virus som Bältros
VZV lagras i kroppen efter att man blivit frisk från sina vattkoppor. Många år senare kan man insjukna på nytt i viruset men med andra symtom. En person med bältros kan smitta en annan person med vattkoppor men inte med bältros.