Protein hjälper herpesvirus leka kurragömma

När herpes simplex smittat en person, går viruset i dvala och gömmer sig inuti kroppens nervceller för att regelbundet vakna upp från sömnen för att orsaka herpesutbrott.
Hur lyckas detta virus, som tros finnass i mer än två tredjedelar av befolkningen över hela världen att klara av att gömma sig helt i så många människor och bara hos vissa orsaka besvär?
Det är en fråga som har väckt virologer i årtionden. Forskning visar att viruset använder ett värdprotein som heter CTCF.

Herpes och forskning

I en serie experiment utförda på möss avslöjades att CTCF hjälper herpes simplex att reglera sin egen sömnväckningscykel, vilket gör det möjligt för viruset att etablera latenta infektioner i kroppens sensoriska neuroner där den förblir vilande tills den reaktiveras.
Herpes simplexvirus förmåga att gå in och ut ur sin dvala är en viktig överlevnadsstrategi som säkerställer dess fortplantning från en värd till nästa. En sådan symptomfri existens hos de flesta tillåter att viruset förblir utom räckhåll för immunsystemet, medan den periodiska reaktivering säkerställer att den kan fortsätta sprida sig från en person till en annan.

källa – medicalexpress