Herpesvaccin kan bli verklighet

I usa påstås forskare ha upptäckt ett ämne som både hindrar personer att smittas av viruset men även kan bota smittade.

Viruset gömmer sig i nervceller

När du väl infekterats av herpes simplex virus (HSV) stannar viruset i din kropp för alltid. Tills idag har man inte trots många försök och teorier kunnat bota kroppen från virusinfektion med HSV. När viruset vilar beffiner det sig oaktivt i nervceller i kroppen. Emellanåt triggas viruset och flyttar ur nervcellen till andra delar av kroppen. Där förökar det sig kraftigt och börjar orsaka sår och blåsor i huden.

Herpes och forskning

Nytt vaccin äger ut herpesviruset
Det nya vaccinet, som har testats på bland annat marsvin innehåller tre komponenter som slår till mot viruset. Där bildas tre olika antikroppar som med hjälp av proteiner binder sig till viruset och förstör vissa av dess mekanismer. Detta ger ditt immunförsvar precis den skjuts det behöver för att slå ut viruset för gott ur din kropp.

Djurförsök klart, nästa på människor
Djurförsök har utförts med mycket lovande resultat på marsvin. Där blev bara ett av 36 djur infekterat efter att ha exponerats mot könsherpes. Detta efter att vaccinet använts. Nu återstår försök i stor omfattning på hundratals människor under långa testperioder. Om allt går väl kan vi om ca 10 år ha ett vaccin mot könsherpes godkänt och tillgängligt hos sjukvården.