Genital Herpes och HIV

Att ha genital herpes kan öka risken att smittas med hiv, det virus som orsakar aids, och det kan orsaka allvarliga problem för människor som lever med hiv.

Herpessår ökar risken
Människor som har genitala herpessår är mer benägna att smittas med HIV under samlag. Om hiv virus i sperma, vaginala vätskor eller blod kommer i kontakt med en herpesår, är risken för att smittas av HIV hög.

HIV och genitalt herpesvirus är en besvärlig duo
Forskning visar att när herpesviruset är aktivt kan det leda till att hiv viruset förökar sig själv mer aggressivt än vad som annars skulle vara fallet. Ju mer HIV replikerar och finns i större volymer i kroppen desto mer av kroppens infektionskämpande celler förstör det, vilket leder till sist leder till aids. Man kan sammanfatta det hela med att genitala herpesviruset kan påverka immunförsvaret på ett sätt som ger HIV en fördel och därför kan bli ett större problem för de som är infekterade.

Svårare utbrott hos HIV smittade
Människor som är infekterade med både hiv och herpesvirus kan ha långvarigare, mer frekventa och mer allvarliga utbrott av herpes symptom eftersom ett försvagat immunförsvar inte kan hålla herpesvirusen under kontroll.
Det är svårare att behandla könsherpes om du också har HIV. Högre doser av antivirala läkemedel behövs ofta för att behandla herpes hos personer med hiv. Dessutom har många människor med hiv stammar av herpesviruset som är resistenta mot behandling med många antivirala läkemedel.