Symtom typ 2 herpes

 


 
Följande symtom är vanliga på individer som smittats av könsherpes typ 2;

  • Vätskefyllda blåsor
  • Brännande smärta i huden
  • Sveda
  • Klåda
  • Ömma ljumskar och lymfkörtlar
  • Feber
  • Illamående
  • Huvudvärk

långtifrån alla utvecklar symtom på smitta och de flesta är såkallade tysta smittbärare av herpes genital (Typ 2).

Immunförsvaret avgör dina symtom
Beroende på ditt immunförsvar är symtomen olika från gång till annan när du utvecklar herpesblåsor, samt även för olika individer. Tyvärr kan sårutvecklingen bli extrem om ditt immunförsvar av någon anledning har svårt att handskas med hepesviruset. Det är dock viktig att komma ihåg att herpes är ofarligt, även omfattande utslag. Risken ligger i att man får en bakteriell infektion i själva herpessåren, därför är det viktigt att sköta sårvården av blåsorna som könsherpes ger.

HerpesÖverkropp2

Herpes kan hos individer med sämre anpassat
immunförsvar få ett extremt sårutvecklingsförlopp.