Kategoriarkiv: Herpesvarianter

Herpes typ 2 (HSV 2)

Herpes typ 2 är en av två varianter av HSV (Herpes Simplex Virus). Viruset kallas även för HSV-2 och skiljer sig lite från HSV-1. Den kallas även för könsherpes eller genital herpes och räknas som en ofarlig virusinfektion. Genital herpes brukar även räknas som en könssjudom men omfattas inte av smittskyddslagen.

Smitta och symtom
HSV-2 är ett mycket smittsamt och överförs genom kontakt. Sexuellt umgänge är det vanligaste sättet att smittas på eftersom HSV-2 främst angriper underlivet, könsorgan samt runt anus. Viruset räknas ha hög smittorisk. Har du en gång smittats stannar viruset i kroppen permanent.

Efter smitta drabbas många av en så kallad primärinfektion som brukar innebära herpesutslag på och runt könsorganen eller anus. I samband med primärinfektionen kan vissa uppleva smärta i ljumskar eller lite feber. Alla som smittas upplever inte en primärinfektion eller uppvisar några som helst symtom, men kan fortfarande för smitta andra.

Kan bryta när helst
Eftersom viruset ligger i kroppen hela tiden kan det bryta med jämna mellanrum. De flesta utbrott inträffar när kroppen eller immunförsvaret är försvagat. Viruset orsakar flest utbrott de första fem till åren efter smittotillfället, efter denna period är utbrott sällsynta.

Herpes typ-1 (HSV-2)

Herpes typ 1 är en variant av herspesvirus som även kallas Herpes Simplex Virus(förkortat HSV). Det finns två huvudsakliga typer av herpes, typ 1 och typ 2. Herpes typ 1 kallas även för HSV-1 och den vanligaste varianten av herpes.

Smitta och symtom
HSV-1 är en virusinfektion och smittar via kroppsvätskor och slemhinnor, framförallt via saliven. Efter smitta inträffat kan drabbade personer uppvisa symtom via en så kallad primärinfektion. Symtom visas ofta som munsår eller vätskefyllda blåsor i munnen samt på eller runt läppar. Herpes typ 1 drabbar främst munnen men kan i sällsynta fall drabba andra kroppsdelar.

Efter smitta stannar viruset i kroppen även efter eventuella symtom eller besvär har försvunnit och kan blossa upp igen. Det går inte att bota infektionen men det går att förhindra utbrott.

Är väldigt vanligt
Herpes typ 1 är en väldigt utbrett infektion, det uppskattas att ungefär 80% av Sveriges befolkning är smittade. Det är dock inte alla som uppvisar symtom, många smittade har aldrig upplevt några besvär eller symtom. En smittad person kan dock smitta andra även om de själva inte uppvisar symtom eller har besvär.

VZV Vattkoppor – (Varicella zostervirus)

Vattkoppor är en känd barnsjukdom som orsakar en hudinfektion med vätskefylda blåsor (varicellae). Generellt kan sägas att ju yngre man är när man drabbas dessto lindrigare blir sjukdomsförloppet.

Släkt med herpes
Vattkoppor tillhör samma kategori som herpes simplex viruset. Släktskapet mellan de båda virusen är mycket nära med vissa undantag. VZV utvecklar nästan alltid symtom hos infekterad medans de flesta smittade av HSV (Herpes simplex) inte visar några som helst symtom. Vattkoppor smittar både via luft och kontakt till skillnad mot HSV som smittar unbart via direktkontakt.

Vattkoppor samma virus som Bältros
VZV lagras i kroppen efter att man blivit frisk från sina vattkoppor. Många år senare kan man insjukna på nytt i viruset men med andra symtom. En person med bältros kan smitta en annan person med vattkoppor men inte med bältros.