Könsherpes (Herpes simplex genitalis)

Om du är rädd att smittas av könsherpes kan du själv påverka din situation. Detta gäller även om din partner har herpes..

 1. Använd kondom varje gång du har sex.
  En latexkondom kan skydda dig från herpesviruset om det täcker det infekterade området.
 2. Skyddar kondom mot könsherpes

 3. Fråga din partner om han eller hon någonsin har haft en sexuellt överförbar sjukdom.
  De flesta som har genital herpes vet inte att de är smittade, så fråga om han eller hon har haft någon annan sexuellt överförbar sjukdom. Det kan vara besvärligt, men det är viktigt att vara ärlig med varandra.
 4. Fråga din partner om hans eller hennes sexuella historia.
  Någon som har haft många sexpartner är mer benägna att smittas med herpesviruset.
 5. Begränsa antalet sexuella partners du har.
  Ju färre sexpartner du har under din livstid, desto mindre sannolikt är du att bli utsatt för herpesviruset.
 6. Ha inte sex med en partner som har sår på sitt könsorgan.
  Om du vet att din partner har genital herpes, avstå alltid från sex när symtom är närvarande. Kom ihåg, inte alla med genital herpes har symtom och herpessår kan vara mycket svåra att upptäcka.
 7. Ta inte emot oralsex från någon med förkylningssår på munnen.
  Oral herpes, som orsakar sår på munnen, kan i vissa fall överföras till könsorganen genom oralsex.
 8. Be din partner att testa sig för genital herpes.
  Om du tror att din partner har hög risk för att bära på könsherpesvirus kan du överväga att be honom eller henne att testa sig.
 9. Försök med alternativa former av sexuell intimitet. Du kan minska risken för att få en sexuellt överförbar sjukdom genom att göra saker som inte involverar könsorganskontakt. Tex genom att använda händer och sexleksaker kan minska smittorisken väsentligt om det görs korrekt


Herpesviruset finns i två klasser

 • TYP 1 Orsakar munsår eller såkallad munherpes. Kan angripa könet men detta är mindre vanligt.
 • TYP 2 Orsakar könsherpes. Kan smitta andra kroppsdelar även om det är mindre vanligt.

Herpes simplex har anpassat sig med två varianter som är anpassade för att angripa antingen könet eller munnen. Båda virussorterna kan angripa andra kroppsdelar om det vill sig illa.

Herpes – lika vanligt som en förkylning
Undersökningar visar att ca 80% av sveriges befolkning är smittade Herpes simplex typ 1 vilket angriper munnen. Ca 20% utvecklar munsår regelbundet, övriga infekterade är såkallade tysta smittbärare. 80% av de som är smittade utvecklar aldrig några symtom men smittar lika fullt friska personer med viruset. Detta är det stora skälet att herpes är så utbrett.

Könsherpes – den vanligaste könssjukdomen
2,5 miljoner svenskar är smittade av könsherpes. Enbart 625000 personer utav dessa utvecklar regelbundet sår och herpesutslag i underlivet. Övrig smittade är ovetande om sin infektion och smittar vidare.

De flesta som är herpessmittade visar inga symtom
Det är relativ få personer som är smittade av herpes som får sår och herpesblåsor. Det är immunförsvaret som berstämmer om du utvecklar herpessår eller inte. En person som varit infekterad av herpes i 20 år utan symtom kan plötsligt börja utveckla herpessår.

Du blir aldrig frisk från herpes simplex
Har man en gångs smittats av viruset blir man aldrig av med det. Virussjukdomen går inte att bota och lever i dvala i nervsystemet i ryggradens nervknutor. mellan sårutbrotten. Tyvärr finns idag inget vaccin eller botemedel mot herpes. Det som finns är salvor
och mediciner som stimulerar immunförsvaret att stå emot ett herpesutbrott eller läka det snabbare.
 Snabbfrågan om herpes.

Kan test för könsherpes ge felaktigt resultat?

SVAR
Cellkultur eller PCR-test kan ge ett falskt negativt resultat om såren har börjat läka eller om du nyligen blivit infekterad av herpesviruset. Det kan ta flera veckor för HSV-antikroppar att dyka upp i blodet. Falskt positiva testresultat är även de också möjliga. Om du testar positivt, men risken för att du är bärare av viruset borde vara obefintlig bör du testas igen.


Viruset slår till när ditt immunförsvar är svagt
Könsherpes viruset brukar vakna till liv i samban med perioder med allmänt sämre immunförsvar. Många saker påverkar immunförsvaret t.e.x dålig sömn, stress och inte minst depressioner. Det är väldigt vanligt att man får herpesutslag när man är i solen frekvent, och särskilt när man befinner sig på utlandssemester på varmare breddgrader. Herpesviruset har en tendens för de som utvecklar sår att vara mest aktivt under de första 5-10 åren efter att man smittats, därefter börjar sårutbrotten uppstå allt mer sällan.

Smittan sprids vid sexuellt umgänge
De flesta som smittas av könsherpes infekteras i samband med sex och samlag. Viruset är som mest smittsamt när man har sår som vätskar sig och dessa kommer i kontakt med hud. Utanför kroppen överlever viruset en mycket kort tid. Därför är möjligheten att smittas av herpes via tex toalettsitsar, handdukar och underkläder teoretisk. Möjligheten finns men viruset dör mycket fort i dessa miljöer. Ytterligare ett sätt att smittas är vid förlossning när den gravida kvinnan bär på ett könsherpesutbrott och infekterar det nyfödda barnet.

Tecken på infektion – så vet du att du är smittad av könsherpes
Första gången man får herpesutslag på könet får man ofta lite feber och ont i ljumskar och lymfkörtlar. Efterkommande herpesutslag brukar initialt klia och svida, samt att man känner en liten kula under/ i huden. Efter någon dag bildas ett blåsliknande utslag som spricker och bildar ett sår. Denna fas av sjukdomsförloppet är ofta smärtsam och besvärlig med ett sår som vätskar sig och svider, man är mest benägen att smitta andra i detta förlopp. Hela sårutvecklingsfasen brukar normalt vara över på ca 1-2 veckor.

Vanlig placeringar på genitala herpesutslag brukar vara:

 • Kring slidöppning och strax innanför.
 • På penisskaftet.
 • På pungen.
 • På skinkor, ländrygg eller runt anus.

Könsherpes är en ofarlig infektion
Även om könsherpes är besvärligt och man faktiskt kan ha en del problem med sår under sjukdomsförloppet är viruset ofarligt. Forskning pågår kring hur viruset påverkar vår kropps immunförsvar och det finns tankar kring att immunförsvaret kan tänkas bygga upp försvar mot andra infektioner genom att utsättas för herpes simplex. Med all säkerhet kommer forskning i framtiden kunna visa på vissa samband med andra sjukdomar, både positiva och negativa.

När herpes blir en hälsorisk
Största risken  ligger i de sår som infektionen medför. Dessa kan vara svårläkta och risken finns alltid att man får följdinfektioner i öppna sår vilket kan leda till varbildning och sårspridning. Dessa fall kan bli allvarliga om man inte får läkarhjälp och antibiotika. Ett nyfött barn som smittas av herpes kan på grund av ej anpassat immunförsvar få stora problem. Viruset kan angripa och påverka mun, näsa och luftvägar och orsaka i värsta fall hjärnhinneinflammation och försätta barnet i livshotande tillstånd. För kvinnor som drabbas av sin första herpesinfektion i samband med förlossning brukar det bli aktuellt med kejsarsnitt.