Könsherpes (Herpes simplex genitalis)

Översikt av läkemedel mot könsherpes


Aciklovir kräm

Valtrex

Aciklovir
Läkemedel: Ja Ja Ja
Substans: Aciklovir Valaciclovir Acicklovir stada
Formulering: Kräm Tablett Tablett
Tillverkare: Teva GSK Actavis
Könsherpes: Ja Ja Ja
Munsherpes: Ja Ja Ja
Bältros: Nej Ja Ja
Smärtlindrar: Ja Ja Ja
Förebygga utslag: Nej Nej Ja
Bota herpes: Nej Nej Nej
Minska smittorisk: Ja Ja Ja
Behandlingstid: Max 5 strykningar/dygn 
4-10 dagar
3tab/dag i 7dgr 4tab/dag i 5dgr
Doseringar: 5% kräm 500 mg 200, 800 mg
Pris från: 438kr/2gr tub, 
495kr/10gr tub
922 kr/ 
500mg 10 tab
481 kr/ 
200mg 25 tab
Länk till nätapotek: Aciklovir kräm Valtrex Aciclovir

Sammanställning av läkemedel mot könsherpes och vanlig herpes:
Aciklovir kräm – Valtrex – Aciclovir
 
Aciklovir kräm 5%
Läkemedlet kan användas mot munherpes och könsherpes. Även om aciklovir kräm främst används mot oral herpes kan det ge god effekt mot herpes i underlivet. Krämen stryks på huden där symtom som herpesutslag utvecklas. En skillnad jämfört med aciclovir i tablettform är att man kan använda läkemedlet oftare, det går att stryka på krämen var fjärde timme men det maximala antalet applikationer är 5 strykningar per dygn. Minsta behandlingstid är 4 dagar och om ingen förbättring ses efter 10 dagar bör man byta behandling. Krämen är ett alternativ för lindring av milda symtom men är inte passande att använda för att förebygga herpesutbrott.
 
Valtrex
Valtrex är ett utmärkt läkemedel mot herpesutbrott som lindrar både smärta och utslag samt förkortar sjukdomsbilden. Valtrex fungerar bäst om du börjar äta det inom 72 timmar efter första blåsorna uppstår. Valtrex går att använda för att förebygga utbrott av herpes samt verkar även mot utslag från bältros och vattukoppor.
 
Aciclovir
Aciclovir behandlar och förebygger utbrott av könsherpes, munsår och bältros. Som behandling vid herpesutbrott minskas symtom, smärta samt att sjukdomsförloppet kortas ner. Ju tidigare du börjar behandlingen när första symptom noteras dessto kortare tid kommer det att ta för dina utslag att försvinna. Aciklovir är som enda herpesmedicin särskilt effektivt att använda i preventivt syfte för att minska utbrott av herpes, både typ 1 och 2. Vid viktiga situationer när man inte kan ha herpesutslag är Acikclovir en trygghet att ha hemma i sitt medicinskåp!
 
Könsherpes.nu rekommenderar:
Acicklovir är ett självklart val med motivering att priset är lågt samt att du även har möjligheten att behandla i preventivt syfte! Valtrex är ett bredare antiviralt läkemedel som visat god effekt på såväl herpesutslag som bältros och Vattukoppor.


 
Herpesviruset finns i två klasser

  • TYP 1 Orsakar munsår eller såkallad munherpes. Kan angripa könet men detta är mindre vanligt.
  • TYP 2 Orsakar könsherpes. Kan smitta andra kroppsdelar även om det är mindre vanligt.

Herpes simplex har anpassat sig med två varianter som är anpassade för att angripa antingen könet eller munnen. Båda virussorterna kan angripa andra kroppsdelar om det vill sig illa.

Herpes – lika vanligt som en förkylning
Undersökningar visar att ca 80% av sveriges befolkning är smittade Herpes simplex typ 1 vilket angriper munnen. Ca 20% utvecklar munsår regelbundet, övriga infekterade är såkallade tysta smittbärare. 80% av de som är smittade utvecklar aldrig några symtom men smittar lika fullt friska personer med viruset. Detta är det stora skälet att herpes är så utbrett.

Könsherpes – den vanligaste könssjukdomen
2,5 miljoner svenskar är smittade av könsherpes. Enbart 625000 personer utav dessa utvecklar regelbundet sår och herpesutslag i underlivet. Övrig smittade är ovetande om sin infektion och smittar vidare.

De flesta som är herpessmittade visar inga symtom
Det är relativ få personer som är smittade av herpes som får sår och herpesblåsor. Det är immunförsvaret som berstämmer om du utvecklar herpessår eller inte. En person som varit infekterad av herpes i 20 år utan symtom kan plötsligt börja utveckla herpessår.

Du blir aldrig frisk från herpes simplex
Har man en gångs smittats av viruset blir man aldrig av med det. Virussjukdomen går inte att bota och lever i dvala i nervsystemet i ryggradens nervknutor. mellan sårutbrotten. Tyvärr finns idag inget vaccin eller botemedel mot herpes. Det som finns är salvor
och mediciner som stimulerar immunförsvaret att stå emot ett herpesutbrott eller läka det snabbare.

Viruset slår till när ditt immunförsvar är svagt
Könsherpes viruset brukar vakna till liv i samban med perioder med allmänt sämre immunförsvar. Många saker påverkar immunförsvaret t.e.x dålig sömn, stress och inte minst depressioner. Det är väldigt vanligt att man får herpesutslag när man är i solen frekvent, och särskilt när man befinner sig på utlandssemester på varmare breddgrader. Herpesviruset har en tendens för de som utvecklar sår att vara mest aktivt under de första 5-10 åren efter att man smittats, därefter börjar sårutbrotten uppstå allt mer sällan.

Smittan sprids vid sexuellt umgänge
De flesta som smittas av könsherpes infekteras i samband med sex och samlag. Viruset är som mest smittsamt när man har sår som vätskar sig och dessa kommer i kontakt med hud. Utanför kroppen överlever viruset en mycket kort tid. Därför är möjligheten att smittas av herpes via tex toalettsitsar, handdukar och underkläder teoretisk. Möjligheten finns men viruset dör mycket fort i dessa miljöer. Ytterligare ett sätt att smittas är vid förlossning när den gravida kvinnan bär på ett könsherpesutbrott och infekterar det nyfödda barnet.

Tecken på infektion – så vet du att du är smittad av könsherpes
Första gången man får herpesutslag på könet får man ofta lite feber och ont i ljumskar och lymfkörtlar. Efterkommande herpesutslag brukar initialt klia och svida, samt att man känner en liten kula under/ i huden. Efter någon dag bildas ett blåsliknande utslag som spricker och bildar ett sår. Denna fas av sjukdomsförloppet är ofta smärtsam och besvärlig med ett sår som vätskar sig och svider, man är mest benägen att smitta andra i detta förlopp. Hela sårutvecklingsfasen brukar normalt vara över på ca 1-2 veckor.

Vanlig placeringar på genitala herpesutslag brukar vara:

  • Kring slidöppning och strax innanför.
  • På penisskaftet.
  • På pungen.
  • På skinkor, ländrygg eller runt anus.

Könsherpes är en ofarlig infektion
Även om könsherpes är besvärligt och man faktiskt kan ha en del problem med sår under sjukdomsförloppet är viruset ofarligt. Forskning pågår kring hur viruset påverkar vår kropps immunförsvar och det finns tankar kring att immunförsvaret kan tänkas bygga upp försvar mot andra infektioner genom att utsättas för herpes simplex. Med all säkerhet kommer forskning i framtiden kunna visa på vissa samband med andra sjukdomar, både positiva och negativa.

När herpes blir en hälsorisk
Största risken  ligger i de sår som infektionen medför. Dessa kan vara svårläkta och risken finns alltid att man får följdinfektioner i öppna sår vilket kan leda till varbildning och sårspridning. Dessa fall kan bli allvarliga om man inte får läkarhjälp och antibiotika. Ett nyfött barn som smittas av herpes kan på grund av ej anpassat immunförsvar få stora problem. Viruset kan angripa och påverka mun, näsa och luftvägar och orsaka i värsta fall hjärnhinneinflammation och försätta barnet i livshotande tillstånd. För kvinnor som drabbas av sin första herpesinfektion i samband med förlossning brukar det bli aktuellt med kejsarsnitt.